آمار مساجد
امام حسن مجتبی- بلوار منظریه چهارده معصوم- میان ولایت، روستای بهلول آباد امام حسن مجتبی (ع)- شهرک امام حسن مجتبی حضرت حجت (عج) ابوالفضل(ع)- خ امام خمینی النبی(ص)- شاهدیه ابرند آباد ابوالفضل، خ امام ولیعصر- خ امام، روبه روی گلستان شهدا
96083 90141 73956 59381 57816 54096 51507 45224